Ontwerp

” Bedankt voor het geslaagde ontwerp, de uitbreiding is niet alleen functioneel maar ook de vormgeving buiten en binnen een succes. Door de toevoeging is een mooi gebouw ontstaan waarin de diverse stijlen elkaar aanvullen. De gebruikers die inmiddels hun intrek hebben genomen zijn enthousiast”.

Bouwbegeleiding

” Goed en plezierig overleg en accurate begeleiding hebben aan het mooie resultaat bijgedragen  en hebben het bouwproces volgens plan en zonder overbodige overlast  laten verlopen. En gelukkig voor de zomervakantie gereed… zo wil ik graag nog eens uitbreiden”.

Onderhoud/MJOP/Exploitatie

In de ontwerp- en uitvoeringsfase maken wij keuzes die onderhoud beperken. Het in kaart brengen van het onderhoud in een meerjarenplanning  (MJOP) is cruciaal voor de optimale instandhouding , aansturing en kostenbeheersing. Wij doen het met ontwerp en bouwkundige visie !

Bouwadvies

Wij zoeken altijd naar een kostenbewuste en praktische benadering en adviseren over:

Verduurzamen / Bouwkosten / CO2 (PPM) & Ventilatie / Kleur & Uitstraling / Akoestiek & Geluid / Brandveilgheid / Vluchtroutes / Brandoverslag / Compartimentering / Zonnepanelen /  Splitsen / Welstand / Bouwregelgeving / Schoonmaakbestek / Zonnepanelen

Nieuws

200 zonnepanelen worden geplaatst waardoor de school in haar eigen elektraverbruik heeft gedekt. Dit is het sluitstuk van de verduurzaming en verbouwing. Ook het educatieve aspect is van groot belang, lessen worden gekoppeld aan de zon en op een display in de kantine is  de opbrengst zichtbaar. Ook uw gebouw verduurzamen, we rekenen het rendement graag vrijblijvend voor uw door.

Scholen

Scholen is een van onze specialiteiten waar we veel ervaring mee hebben van ontwerp, uitvoering tot en met onderhoud. Het kind, de identiteit en het maken van een positieve leeromgeving staat daarbij centraal.  Verduurzamen gaat bij ons niet alleen over isoleren maar ook letterlijke en figuurlijk over ventileren en het op de kaart zetten van het karakter van de school en haar uitstraling.