Bureau

 

Ontwerp en uitvoering

Bij eerste schetsen wordt gezocht naar een heldere en overzichtelijk structuur. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gebouw passend afgestemd op uw budget. Passend bij het ontwerp kiezen wij samen de materialen prijsbewust en onderhoudsvriendelijk,  steeds met duurzaamheid in het vizier. Het belang van de opdrachtgever en gebruiker staat hierin altijd centraal. Uit een krap budget halen we het maximale. We zorgen dat kosten inzichtelijk zijn zodat heldere keuzes kunnen worden gemaakt en we ons samen kunnen richten op het creëren.

Wij hebben veel ervaring in de uitvoering en daadwerkelijk realiseren van plannen.Wij staan regelmatig met onze poten in de modder. Door het combineren van ontwerp en uitvoeringsbegeleiding houden we de kwaliteit, kosten en planning in de hand. Belangrijk is om de keuzes vast te leggen in een werkomschrijving (bestek) en tekeningen zodat voor iedereen en de uitvoerder (aannemer) duidelijk is wat er gebouwd moet worden. Discussie over kwaliteit, kosten en meerwerk wordt tijdens de bouw hiermee voorkomen. Indien nodig worden externe specialisten ingeschakeld om tot het beste resultaat te komen. Wij trekken voor u de kar, zijn klankbord en kritisch partner.

 

1 foto's website Sjoerd ZW
Sjoerd van Tuinen
2 foto's website Gijs ZW
Gijs Kuiper