Ontwerp en bouwbegeleiding

ONTWERP

U kunt bij ons terecht met zowel kleine- als grote ontwerpopgaven. Beide pakken we met evenveel gedrevenheid en plezier aan. We vertalen uw wensen, eisen, visie en dromen naar een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Bovendien kijken we goed naar de context waarin dit moet worden gerealiseerd. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Binnen de gekozen richting werken we het plan zorgvuldig uit passend binnen de afgesproken kaders, daarbij verliezen wij de kosten niet uit het oog.

BOUWBEGELEIDING

We begeleiden het bouwproces van ontwerp tot en met uitvoering, oplevering en exploitatie. Daarbij sturen we voortdurend op de succesfactoren Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (volgens de GOTIK-methode). Een project is volgens ons echter pas geslaagd als ook rekening wordt gehouden met de E van Emotie. Vandaar dat wij liever spreken van GOTIEK.

Centraal in het proces staat bij ons samen bouwen, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor een procesmatige aanpak en een professionele uitvoering. Wilt u dat we ook de bouwpartners selecteren, toezicht houden en de oplevering en nazorg op ons nemen? Geen enkel probleem