Zoals verwoord door de directeur van de school de heer K van den Ham:

Bedankt voor het geslaagde ontwerp, de uitbreiding is niet alleen functioneel maar ook wat betreft de vormgeving buiten en binnen een succes. Want de “knoop” in het gebouw is inderdaad verdwenen en de school als  “breiwerk” is door deze applicatie (want zo heet dat geloof ik in handwerkkringen) een mooi gebouw waarin de diverse stijlen elkaar aanvullen. De gebruikers die inmiddels hun intrek hebben genomen zijn enthousiast. Proficiat met zo’n resultaat.
Goed en plezierig overleg en accurate begeleiding hebben aan dit mooie resultaat bijgedragen  en hebben het bouwproces volgens plan en zonder overbodige overlast  laten verlopen. En gelukkig voor de zomervakantie zo goed als gereed…..…..  zo wil ik graag nog eens uitbreiden.

  • Uitbreiding CBS Nije kroost te Zeist
  • leslokaal / rt-ruimte / toiletten en voorruimte
  • bouwkosten € 169.000,– (excl. BTW )
  • oplevering juli 2010