Herbestemming van voormalig ING-kantoor naar 27 appartementen voor starters, kleine huishoudens en senioren. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning ingediend, dit jaar wordt er gestart met bouwen.