Wat we doen

Ontwerp

 • Kennismaking (vrijblijvend)
 • Opname bestaande situatie (bij verbouw)
 • Schetsontwerp (SO)
 • Voorlopig Ontwerp (VO)
 • Bouwkostenraming
 • Definitief Ontwerp (DO)
 • Bouwvergunning
 • Voorbereiden aanbesteding
 • Ontwerpen en uitwerken interieur
 • Meubels, inrichting en kleur

Bouwbegeleiding

 • Bouwbegeleiding
 • Aanvragen offertes (onder)aannemers
 • Aanbesteding (openbaar of besloten)
 • Opdrachtverstrekking (contract)
 • Werktekeningen en details
 • Directievoering
 • Toezicht & kwaliteitsbewaking
 • Kostenbewaking, planning en voortgang
 • Controle meer- en minderwerk
 • Oplevering

Exploitatie MJOP

 • MJOP
 • D-MOP
 • EPN-U
 • Exploitatie
 • Huisvestingsadvies
 • Verduurzamen
 • Actualiseren
 • Uitbesteden
 • Toezicht & oplevering

Bouwadvies

 • Meting CO2 (PPM)
 • Licht en geluid
 • Ventilatieadvies (Frisse scholen)
 • Kleuradvies
 • Akoestiek
 • Brandveilgheid
 • Vluchtroutes brandcompartimentering
 • Zonnepanelen
 • Schoonmaakonderhoud bestek
 • Splitsen & samenvoegen
 • Welstandsadvies
 • Bouwregelgeving

Nieuws

 • Podium en toneelinstallatie vol in gebruik tijdend de theaterweek
 • CBS de Sluis zonnepanelen ge├»nstalleerd
 • Schoonmaakbestek aanbesteeed

Scholen

 • Quick scan (vrijblijvend)
 • Analyse exploitatielasten
 • Beoordelen MJOP
 • Onderwijsvorm &┬ávisie
 • Uitstraling
 • Oplossen leegstand
 • Binnenklimaat en frisse scholen
 • Verduurzamen, financiering en kosten
 • Besparing energiekosten
 • Verbetering arbeidsomstandigheden leerprestaties en plezier