Bouwbegeleiding

Als bouwbegeleider zien wij er op toe dat het contract dat u heeft gesloten (stap 9) met de aannemer en de installateurs volgens alle gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. Wij nemen daarin een proactieve opstelling in zodat de bouw soepel verloopt.

Een bouwproject is voor opdrachtgevers meestal een spannende onderneming. De belangen zijn groot; het gaat om veel geld en de tijdsdruk is vaak groot. Door de vele gerealiseerde projecten in alle soorten en maten kennen we de bouw door en door en kunnen we goed beoordelen of het werk goed wordt gedaan. Samen zorgen we dat uw bouwproject op tijd en volgens de afgesproken kosten en kwaliteit wordt opgeleverd.
Wilt u dat we ook de bouwpartners selecteren (aanbesteding), toezicht houden en de oplevering op ons nemen? Wij doen het graag.

STAP 9 – AANBESTEDING & AANNEMER SELECTIE

Omdat het project nu door de architect volledig is vastgelegd door middel van het technisch ontwerp en de stukken de basis vormen voor de overeenkomst met de aannemer, weet u precies wat u van de aannemer mag verwachten. Op dit moment heeft u de mogelijkheid om een aantal aannemers een prijsaanbieding te laten doen op basis van het technisch ontwerp. Omdat de aannemers hun prijs bepalen op basis van exact dezelfde voorwaarden kunnen de aanbiedingen goed met elkaar vergeleken worden. Op deze manier weet u niet alleen precies wat u krijgt, maar ook tegen welke prijs. Wij adviseren u bij de selectie van aannemers, ondersteunt u bij het beoordelen van de offertes en inhoud van de aanneemopdracht (contract).

STAP 10 – WERKTEKENINGEN

Indien nodig zullen ter aanvulling van de bestektekeningen nog werktekeningen worden gemaakt waar bijvoorbeeld extra maatvoering voor de aannemer wordt aangegeven.

STAP 11 – DIRECTIEVOERING & OPLEVERING

De periode van voorbereiden is voorbij, de schop kan in de grond, en de uitvoering kan beginnen. Door een goede voorbereiding zullen kostbare wijzigingen (meerwerk) nauwelijks meer aan de orde zijn en kunnen ook bouwfouten worden vermeden. Tijdens de bouw, zal de architect de bouwvergaderingen voorzitten en de verslagen maken en/of zal hij werkbezoeken afleggen (toezicht) en erop toezien dat er gebouwd wordt volgens het contract (bestek en tekeningen). Er is overleg met de aannemer en adviseert over onvoorziene zaken. De architect controleert het meer- en minderwerk, betalingstermijnen en doet de eindoplevering.