Meerjaren Onderhoudsplan

MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) en DMOP (Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlan)

Het in kaart brengen van de onderhoudskosten is cruciaal voor de optimale instandhouding. Wij vinden het belangrijk om de gegevens zo compact en toegankelijk mogelijk te presenteren, waarna de conclusies en plannen in goed overleg uitgevoerd worden samen met de conciërge en directeur. Als er sprake is van meerdere scholen is het een kans om het onderhoud te stroomlijnen en de samenwerking tussen de conciërges te optimaliseren. Hier hebben wij goede ervaringen mee.

Desgevraagd vertalen wij de MJOP direct in een DMOP (Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlan). In de planning wordt direct het pakket van verduurzaming (zoals HR++ glas, dak- en gevelisolatie, Hr-ketel en Led-verlichting en ventilatie) opgenomen om de scholen energiezuiniger en comfortabeler te maken. Eerst wordt gekeken naar de huidige prestatie waarna de toekomstige (energie)prestatie wordt vastgesteld, het Epa-label wordt opnieuw vastgesteld.. Er wordt gezocht naar de optimale combinatie van te nemen maatregelen. Voor de bekostiging vragen wij subsidies aan en adviseren over de budgetten.
De totale uitvoering maken wij waar door de ruime ervaring op het gebied van renovaties en verbouwingen, CBS de Sluis te Zeist is daar een mooi voorbeeld van. Wij kijken altijd breder waarbij de onderwijsvisie en schoonheid niet uit het oog wordt verloren.

Voor het opstellen van een MJOP maken wij gebruik van het onderhoudsprogramma O-prognose, een speciaal, waarmee overzichtelijk inzicht geven in het onderhoud over een bepaalde periode, doorgaans 20 jaar. Het MJOP ontstaat door de gebouw- en terreindelen te inspecteren op onderhoudsbehoefte. Het is geen probleem als er al een onderhoudsplan is, deze wordt beoordeeld en geactualiseerd en ingelezen in O-prognose.

De onderhoudsgevoelige elementen worden ter plaatse beoordeeld, zoals:

 • algemene staat van onderhoud
 • kwaliteit van de materialen en afwerking
 • of onderdelen vervangen of is herstel kunnen worden
 • is het onderhoud passend binnen beleid en budget
 • waar duurzame materialen toegepast kunnen worden

Voorafgaand aan de inspectie vindt er overleg plaats met de conciërge, directeur en schoolbestuur.  Toekomstplannen, gewenst onderhoudsniveau, gebreken, uitgevoerd onderhoud en onderhoudscontracten worden besproken. Nadat alle onderdelen zijn beoordeeld, wordt de rapportage. De rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Projectgegevens
 • MJOP over 10 of 20 jaar
 • toelichting op het onderhoud
 • tekeningen en foto’s

We bespreken met u de rapportage met de resultaten van het onderzoek. De gegevens die van belang zijn voor het beheer worden digitaal gedocumenteerd zoals onderhoudscontracten, klachtenonderhoud, garanties, offertes, opdrachten..

Actualisatie

Optimaal gebruik van de MJOP heeft uiteindelijk een kostenbesparend effect op de exploitatie en onderhoudskosten. Het opzetten van een MJOP is een eenmalige kostbare actie. Het is dan ook van groot belang dat er met de verkregen informatie zorgvuldig wordt omgegaan. Voor een optimale werking adviseren wij de prognoses in het MOP minimaal tweejaarlijks te actualiseren. Op die manier worden de geplande werkzaamheden altijd, in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitvoering, beoordeeld op juistheid. Optimaal gebruik van het MJOP heeft uiteindelijk een kostenbesparend effect op de exploitatie.

Uitvoering

Naast het opstellen van het MOP kunt u ons ook inschakelen voor werkvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering, bijvoorbeeld:

 • opstellen van een technische omschrijving, waarin kwaliteit en garanties vastgelegd worden
 • in concurrentie aanvragen van offertes
 • beoordelen van offertes, opstellen gunningadvies en verstrekken van opdrachten
  kwalitatieve en financiële controle van de uitvoering en afronding van de projecten